Bijsluiter Survanta, suspensie voor tracheaal gebruik 25 mg/ml Endotracheopulmonaire instillatie, suspensie

Gevonden informatie en bijsluiter
Survanta, suspensie voor tracheaal gebruik 25 mg/ml (R07AA02 - Natural Phospholipids)
Toedieningsweg:
Bijsluiter
Werkzame stoffen
BERACTANT
Hulpstoffen
NATRIUMCHLORIDE NATRIUMHYDROXIDE (E 524) STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941) WATER, GEZUIVERD ZOUTZUUR (E 507)


Zoeken