Filmomhulde tablet, Maagsapresistente tablet bijsluitersZoeken