Bijsluiter Garacol 130 mg Implantaat

Gevonden informatie en bijsluiter
Garacol 130 mg (J01GB03 - Gentamicin)
Toedieningsweg: Parenteraal
Bijsluiter
Werkzame stoffen
GENTAMICINESULFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met GENTAMICINE
Hulpstoffen
COLLAGEEN, EQUINE


Zoeken