Bijsluiter Implanon NXT, 68 mg implantaat voor subdermaal gebruik Implantaat

Gevonden informatie en bijsluiter
Implanon NXT, 68 mg implantaat voor subdermaal gebruik (G03AC08 - Etonogestrel)
Toedieningsweg: Parenteraal
Bijsluiter
Werkzame stoffen
ETONOGESTREL
Hulpstoffen
BARIUMSULFAAT COPOLYMEER VAN ETHYLEEN-VINYLACETAAT (15 pCt. vinylacetaat) COPOLYMEER VAN ETHYLEEN-VINYLACETAAT (28 pCt. vinylacetaat) MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Zoeken