Bijsluiter Leuproreline Sandoz depot 3 maanden 5 mg, implantaat Implantaat

Gevonden informatie en bijsluiter
Leuproreline Sandoz depot 3 maanden 5 mg, implantaat (L02AE02 - Leuprorelin)
Toedieningsweg: Parenteraal
Bijsluiter
Werkzame stoffen
LEUPRORELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met LEUPRORELINE
Hulpstoffen
POLY(DL-MELKZUUR)


Zoeken