Bijsluiter Septopal ketting 7,5 mg, implantatieketting Implantaat

Gevonden informatie en bijsluiter
Septopal ketting 7,5 mg, implantatieketting (J01GB03 - Gentamicin)
Toedieningsweg: Parenteraal
Bijsluiter
Werkzame stoffen
GENTAMICINESULFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met GENTAMICINE
Hulpstoffen
COPOLYMEER VAN METHYLMETHACRYLAAT-METHYLACRYLAAT GLYCINE (E 640) STAINLESS STEEL (RI) ZIRKONIUM DIOXIDE


Zoeken