Bijsluiter Duosol zonder Kalium, oplossing voor hemofiltratie Oplossing voor hemofiltratie

Gevonden informatie en bijsluiter
Duosol zonder Kalium, oplossing voor hemofiltratie (B05ZB - Hemofiltrates)
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik
Bijsluiter
Werkzame stoffen
CALCIUM (Ca2+) CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509) CHLORIDE (CL-) GLUCOSE 0-WATER GLUCOSE 1-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met GLUCOSE 0-WATER MAGNESIUM (MG2+) MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511) NATRIUM (NA+) NATRIUMCHLORIDE NATRIUMCHLORIDE NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II)) WATERSTOFCARBONAAT (HCO3-) SAMENSTELLING overeenkomend met CALCIUM (Ca2+) CHLORIDE (CL-) MAGNESIUM (MG2+) NATRIUM (NA+) NATRIUM (NA+) WATERSTOFCARBONAAT (HCO3-)
Hulpstoffen
KOOLSTOFDIOXIDE (E 290) WATER VOOR INJECTIE ZOUTZUUR (E 507) SAMENSTELLING overeenkomend met CHLORIDE (CL-)


Zoeken