Bijsluiter Regiocit, oplossing voor hemofiltratie Oplossing voor hemofiltratie

Gevonden informatie en bijsluiter
Regiocit, oplossing voor hemofiltratie (B05ZB - Hemofiltrates)
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik
Bijsluiter
Werkzame stoffen
NATRIUMCHLORIDE TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331) SAMENSTELLING overeenkomend met CHLORIDE (CL-) CITRAAT (C6H5O7 3-) NATRIUM (NA+)
Hulpstoffen
WATER VOOR INJECTIE ZOUTZUUR (E 507)


Zoeken