Bijsluiter Muse 1000, stift voor urethraal gebruik 1000 µg Stift voor urethraal gebruik

Gevonden informatie en bijsluiter
Muse 1000, stift voor urethraal gebruik 1000 µg (G04BE01 - Alprostadil)
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
Bijsluiter
Werkzame stoffen
ALPROSTADIL
Hulpstoffen
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)


Zoeken