Bijsluiter Muse 500, stift voor urethraal gebruik 500 µg Stift voor urethraal gebruik

Gevonden informatie en bijsluiter
Muse 500, stift voor urethraal gebruik 500 µg (G04BE01 - Alprostadil)
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
Bijsluiter
Werkzame stoffen
ALPROSTADIL
Hulpstoffen
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)


Zoeken